Kodeks Żywnościowy

 • W którym kierunku zmierzają prace Sekcji Branżowej do spraw Standaryzacji Mięsa EKG/ONZ? - Anna Janasik – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2023)

 • 60 lat Komisji Kodeksu żywnościowego FAO/WHO - Magdalena Kowalska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2023)

 • Prace na forum Komisji Kodeksu żywnościowego FAO/WHO w zakresie zapobiegania i kontroli oszustw żywnościowych – Joanna Maryniak-Szpilarska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2023)

  43. sesja Komitetu Komisji Kodeksu żywnościowego FAO/WHO do spraw żywienia oraz żywności Przeznaczonej do Specjalnych Celów
  żywieniowych
  - Anna Janasik – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2023)

 • Wytyczne dotyczące bezpiecznego użycia i ponownego użycia wody w produkcji żywności oraz inne tematy ostatniej sesji Komitetu KKŻ do spraw Higieny Żywności - Małgorzata Kłak-Sionkowska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2023)

 • 45. Sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego - Magdalena Kowalska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2023)

 • Zwycięska bitwa o najdroższą przyprawę świata na sesji Komitetu Komisji Kodeksu żywnościowego FAO/WHO - Joanna Maryniak-Szpilarska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2022)

 • Prace Komitetu do spraw Znakowania żywności Komisji Kodeksu żywnościowego w zakresie znakowania żywności w sprzedaży internetowej - Magdalena Kowalska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2022)

 • Aktualne działania Komisji Kodeksu żywnościowego w zakresie znakowania żywności - Magdalena Kowalska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2022)

 • 44. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego - Magdalena Kowalska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2022)

 • 42. sesja Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO do spraw Żywienia oraz Żywności Specjalnego Przeznaczenia (NFSDU) - Anna Janasik - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2022)

 • Wybrane działania komitetów Komisji Kodeksu Żywnościowego w 2021 r. - Magdalena Kowalska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2021)

 • Spotkania kodeksowe w pierwszej połowie 2021 r. - Magdalena Kowalska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2021)

 • Bezpieczna żywność dziś dla zdrowego jutra. Przygotowania do obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności - Joanna Maryniak-Szpilarska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2021)
 • Komisja Kodeksu Żywnościowego pracuje mimo pandemii - Magdalena Kowalska  - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2020)

 • Światowy Dzień Żywności 2020 - 75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - Małgorzata Kłak-Sionkowska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2020)

 • COVID-19 a żywność - nowa zakładka na stronie Komisji Kodeksu Żywnościowego - Anna Janasik - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2020)

 • Prace normalizacyjne nad żywnością przeznaczoną dla starszych niemowląt i małych dzieci - Anna Janasik - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2020)

 • Co nowego w higienie żywności? Rezultaty prac Komitetu KKŻ FAO/WHO ds. Higieny Żywności w 2019 roku - Marzena Chacińska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2020)

 • Oszustwa żywnościowe, bezpieczeństwo i jakość żywności, plan strategiczny dla Kodeksu. Kluczowe zagadnienia w regionie państw CCEURO -  Anna Janasik  ̶  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2019)

 • Kodeks Żywnościowy drogowskazem w zakresie metod analiz i próbkobrania - Joanna Maryniak-Szpilarska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2019)

 • Bezpieczeństwo żywności to nasza wspólna sprawa! 7 czerwca - pierwszy międzynarodowy dzień bezpieczeństwa żywności - Magdalena Kowalska, Katarzyna Krzewska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2019)

 • Komitety ds. Substancji Dodatkowych do Żywności i Zanieczyszczeń Żywności – Historia i obecne wyzwania najstarszych Komitetów Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Katarzyna Krzewska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2019)

 • Zafałszowania, autentyczność i integralność żywności – Nowe wyzwanie dla Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Joanna Maryniak-Szpilarska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2018)
 • Znakowanie żywności. Prace Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Magdalena Kowalska  - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2018)

 • Komitet Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Żywienia oraz Żywności Przeznaczonej do Specjalnych Celów Żywieniowych. Historia powstania, normy i bieżące prace - Anna Janasik  ̶  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2018) 

 • Przetworzone owoce i warzywa - przegląd dorobku i prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Małgorzata Kłak-Sionkowska  ̶  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2017)

 • 70 lat Polski w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Anna Janasik - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2017)

 • Wybrane aspekty dotyczące norm międzynarodowych dla tłuszczów i olejów - Magdalena Kowalska  - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2017)
   
 • Zrozumieć Codex Alimentarius: podstawowe dane i ich źródła - Joanna Maryniak-Szpilarska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2017)

 • Lekooporność w łańcuchu żywnościowym – wyzwanie dla ludzkości - Magdalena Kowalska  - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2016)

 • Kodeks żywnościowy -  normy, wytyczne oraz kodeksy praktyki dla mięsa i jego produktów - Anna Janasik - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (3/2016)
 • Kodeks Żywnościowy a prawo Unii Europejskiej - Joanna Gajda-Wyrębek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (4/2014)