ABC prawa żywnościowego

  • Owady jako żywność. Nowe szanse i wyzwania - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (1/2022)

  • Pojęcie suplementu diety z perspektywy prawa żywnościowego i prawa farmaceutycznego - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (1/2021)

  • Konsekwencje naruszenie prawa żywnościowego - wymiar sankcji za naruszenie prawa żywnościowego Część II - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (4/2020)

  • Konsekwencje naruszenie prawa żywnościowego – zagadnienia wprowadzające Część I - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (3/2020)

  • Wymogi prawa żywnościowego związane ze sprzedażą żywności przez internet - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (2/2020)
  • Nowe zasady oznakowania żywności jako wolnej od GMO - Paweł Wojciechowski, Marta Łanoch – Uniwersytet Warszawski (1/2020)
  • Przepisy ogólne dotyczące informowania o żywności - Część 2 - Oświadczenia - dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (1/2016)

  • Przepisy ogólne dotyczące informowania o żywności - Część 1- dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (4/2015)

  • Prawo żywnościowe – podstawowe informacje - dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (3/2015)
  • Prawo żywnościowe w systemie źródeł prawa - dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (2/2015)