Handel żywnością z Wielką Brytanią po brexicie

Wielka Brytania od dnia 1 stycznia 2021 r. przestała uczestniczyć w unii celnej i wspólnym rynku z związku z podjęciem przez nią decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej oraz podpisaniu stosownych umów kończących jej członkostwo.

Tym samym przedsiębiorstwa prowadzące handel między Wielką Brytanią a Unią Europejską stały się importerami bądź eksporterami. Praktycznym efektem takiego stanu prawnego dla przedsiębiorców jest konieczność przejścia kontroli granicznych, m.in. celnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej.


Polecamy artykuł pt. "Handel żywnością z Wielką Brytanią po brexicie", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Jowita Prokop z kancelarii Eversheds Sutherland.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2023 >>

BREXITthumbnail