Globalne normy jakościowe na przyprawy i zioła kulinarne – wyzwania nowego Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

Dodatkowym argumentem przytoczonym przez Indie, przemawiającym za zaakceptowaniem powyższego wniosku było stwierdzenie, że dotychczas żadna z międzynarodowych organizacji nie zajmowała się tą tematyką całościowo i globalnie, a forum Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO wydaje się być do tego odpowiednim miejscem.

Powstające normy uregulują jedynie kwestie związane z wymaganiami jakościowymi, nie zaś higienicznymi czy dotyczące znakowania. Nie oznacza to jednak, że powyższe elementy są w nich pomijane. Inne kodeksowe Komitety takie jak Komitet KKŻ FAO/WHO ds. Higieny Żywności (CCFH) czy Komitet KKŻ FAO/WHO ds. Znakowania Żywności (CCFL) opracowały ogólne normy mające zastosowanie do takich produktów jak przyprawy i zioła kulinarne.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex3/2015dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_97409879_L