Glikozydy stewiolowe - zmiana rozporządzenia UE

14 lipca 2021 r. została opublikowana zmiana załącznika II do rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznika do rozporządzenia KE (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do glikozydów stewiolowych (E 960) i rebaudiozydu M wytwarzanych w drodze enzymatycznej modyfikacji glikozydów stewiolowych uzyskiwanych ze stewii.

Zmiana jest następująca:

  • dotychczasowa nazwa „E 960 glikozydy stewiolowe” zostaje zmieniona na „E 960a glikozydy stewiolowe ze stewii”;
  • wprowadzono nowy dodatek do żywności: „E 960c glikozydy stewiolowe wytwarzane enzymatycznie”;
  • dodano nową grupę glikozydów stewiolowych, obejmującą obie substancje, a wszystkie wpisy w rozporządzeniu dotyczące glikozydów stewiolowych (E 960) w części E załącznika II do tego rozporządzenia odpowiednio zastąpiono, zachowując przy tym obecnie obowiązujące zastosowania i maksymalny poziom dozwolonych zastosowań;
  • specyfikację rebaudiozydu M wytwarzanego w drodze enzymatycznej modyfikacji glikozydów stewiolowych ze stewii włączono do rozporządzenia (UE) nr 231/2012;
  • wprowadzono okres przejściowy, w którym dodatek do żywności „glikozydy stewiolowe ze stewii (E 960a)” oraz żywność go zawierająca mogą być nadal wprowadzane do obrotu jako „glikozydy stewiolowe (E 960)”: „Dodatek do żywności „glikozydy stewiolowe” (E 960) oraz żywność go zawierająca, które są etykietowane lub wprowadzane do obrotu w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i które spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia, mogą być wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapasów.”

fotolia45972035