Glikolipidy jako środki konserwujące w napojach

20 lipca br. wejdzie w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1037 zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania glikolipidów jako środków konserwujących w napojach.

W grudniu 2019 r. do Komisji wpłynął wniosek o zezwolenie na stosowanie glikolipidów jako środków konserwujących w napojach z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi, niektórych innych produktach należących do kategorii 14.1 „napoje bezalkoholowe” oraz piwie bezalkoholowym i napojach słodowych.

 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) ocenił bezpieczeństwo proponowanego stosowania glikolipidów jako dodatku do żywności. W opinii Urzędu przyjętej w dniu 4 maja 2021 r. ustalono dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) na poziomie 10 mg/kg masy ciała. Urząd odnotował, że najwyższy szacunek narażenia w wysokości 3,1 mg/kg masy ciała dziennie u małych dzieci mieści się w ustalonym ADI i stwierdził, że narażenie na glikolipidy nie budzi obaw co do bezpieczeństwa w przypadku zastosowań i poziomów stosowania proponowanych przez wnioskodawcę.

 

W związku z powyższym, zezwolono na stosowanie glikolipidów jako środków konserwujących w napojach objętych wnioskiem i nadano temu dodatkowi numer E 246.


csr