"Food-Lex" nr 4/2021 już jest!

W najnowszym wydaniu Kwartalnika najlepsi eksperci informują o:

 • zmianach i nowych wyzwaniach w obszarze żywności i żywienia wywołanych pandemią COVID-19
 • nowych regulacjach prawnych w zakresie ochrony konsumentów - podwójna jakość produktów
 • kryteriach mikrobiologicznych - rozporządzenie UE 2073/2005 - co, kiedy, dlaczego?
 • wybranych działaniach komitetów Komisji Kodeksu Żywnościowego w 2021 r.
 • wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • reklamach, promocjach, akcjach marketingowych prowadzonych przez producentów żywności
 • prawnych uwarunkowaniach poboru wód do celów produkcji artykułów spożywczych
 • projekcie nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Ponadto, dostępne są tradycyjne, stałe części "Food-Lex":

 • Okresy przejściowe
 • Nowości legislacyjne
 • Notyfikacje projektów przepisów krajów członkowskich w europejskiej bazie TRIS
 • Lista opublikowanych przepisów unijnych i polskich
 • Prace legislacyjne
 • Kalendarium najważniejszych wydarzeń

Zapraszamy do lektury! https://www.pfpz.pl/kwartalnik-food-lex-15435


food-lex_042021_okladka