Food-Lex nr 2/2022 - aktualnie najważniejsze zagadnienia prawa żywnościowego i ogólnogospodarczego oraz wyzwań środowiskowych dla przedsiębiorstw branży spożywczej

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania 'Food-Lex", pierwszego w Polsce kwartalnika o prawie żywnościowym!

W aktualnym wydaniu "Food-Lex'a" wybitni eksperci dla czytelników Kwartalnika opracowali najistotniejsze informacje z zakresu prawa żywnościowego, prawa ogólnogospodarczego i wyzwań środowiskowych:
 • Zanieczyszczenia krzyżowe składnikami alergennymi. Prawo i obecne wyzwania / Romualda Dolinska – Mérieux NutriSciences - Silliker Polska Sp. z o.o.
 • Oświadczenia środowiskowe (green claims). Przepisy, wytyczne, praktyka. Część II / Michał Tracz – KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • Aktualne działania Komisji Kodeksu Żywnościowego w zakresie znakowania żywności / Magdalena Kowalska – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych #GIJHARS
 • Myśląc o przyszłości bezpieczeństwa żywności. Prognoza FAO
 • Zanieczyszczenia żywności pochodzące z opakowań z tworzyw sztucznych – prace legislacyjne. Kwestie istotne dla producentów żywności. Część I / Marzena Pawlicka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB
 • Ceny żywności w praktyce stosowania prawa konkurencji oraz zasad ochrony konsumentów. Prawo konkurencji. Część I / Dorota Malgin – Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Malgin
 • Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących żywności / Magdalena Osinska – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Zatrudnienie obywateli Ukrainy i członków ich rodzin na podstawie specustawy / Karolina Schiffter – Kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global
 • Zapobieganie wylesianiu w kontekście produkcji żywności. Działania Unii Europejskiej / Dorota Kozłowska – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Dostępne są także stałe sekcje kwartalnika Food-Lex:
 • Okresy przejściowe
 • Nowości legislacyjne
 • Notyfikacje projektów przepisów krajów członkowskich w europejskiej bazie TRIS
 • Lista opublikowanych przepisów unijnych i polskich
 • Prace legislacyjne
 • Kalendarium najważniejszych wydarzeń
Zapraszamy do lektury: http://www.food-lex.pl/

food-lex_022022_okladka