Europejski Zielony Ład: Analiza głównych czynników bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie

Komisja Europejska opublikowała analizę na temat głównych czynników wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe, tj. zmiana klimatu, degradacja środowiska, ekonomiczne konsekwencje COVID-19 i inwazji Rosji na Ukrainę.

W oparciu o najnowsze dowody naukowe analiza ta identyfikuje różne rodzaje kluczowych czynników: 
  • czynniki biofizyczne i środowiskowe; 
  • badania, innowacje i technologia; 
  • gospodarka i rynek; 
  • wydajność łańcucha dostaw żywności; 
  • czynniki polityczne i instytucjonalne; 
  • czynniki społeczno-kulturowe i demograficzne.
Analiza dotyczy również horyzontów krótko- i długoterminowych oraz powiązań między nimi. Opinie zainteresowanych stron zebrano w drodze specjalnych konsultacji i uwzględniono je w analizie.

Dostępność żywności nie jest dziś zagrożona w Europie. Przystępność cenowa żywności jest jednak coraz większym problemem dla coraz większej liczby gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

Niektóre z czynników mogą stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego i ujawnić słabe punkty w naszym systemie żywnościowym, jeśli nie zostaną odpowiednio potraktowane. 

Link do analizy Komisji Europejskiej pt. "Drivers of food security" >>

1046