Etykietowanie wielopaków

Przepisy rozporządzenia nr 1169/2011 nie zawierają definicji wielopaku wskazując jedynie, że ustanowione w nim zasady znakowania dotyczą „żywności opakowanej” (lub „paczkowanych środków spożywczych”), przez którą należy rozumieć każdą pojedynczą sztukę przeznaczoną do prezentacji konsumentowi finalnemu i zakładom żywienia zbiorowego, składającą się ze środka spożywczego i opakowania, w które został on zapakowany przed oferowaniem na sprzedaż, niezależnie od tego, czy takie opakowanie obejmuje dany środek spożywczy całkowicie, czy też jedynie częściowo, ale w każdym przypadku w taki sposób, że zawartość nie może być zmieniona bez otwarcia lub zmiany tego opakowania.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex1/2017dostęp dla prenumeratorów>>Fotolia_65758919_L