Eksport żywności z Polski do Stanów Zjednoczonych

Znacząca dynamika wzrostu sprzedaży polskiej żywności do Stanów Zjednoczonych potwierdza to, że amerykański rynek jest atrakcyjny, a bariery prawne nie stanowią, aż tak istotnej blokady utrudniającej dynamikę handlu między partnerami polskimi a amerykańskimi. 

Żywność eksportowana do Stanów Zjednoczonych musi w pierwszej kolejności spełniać wymogi polskiego prawa żywnościowego. Pożądane jest posiadanie certyfikatów lub innych dowodów potwierdzających to, iż proces produkcji żywności spełnia wszelkie wymogi prawa krajowego i europejskiego. Ponadto, korzystne dla przedsiębiorcy jest legitymowanie się historią wprowadzania do obrotu żywności, która nie wywołała zatruć lub nie spowodowała innych negatywnych reperkusji zdrowotnych dla konsumentów. Jest to istotne z uwagi na regulacje zawarte w amerykańskiej Ustawie o Żywności, Lekach i Kosmetykach (U.S. Federal Food, Drug oraz Cosmetic Act).

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex" 1/2018dostęp dla prenumeratorów>> 


Fotolia_110694603_L