Eksport żywności z Polski do Stanów Zjednoczonych

Eksport żywności z Polski do Stanów Zjednoczonych systematycznie rośnie. W 1999 roku sprzedaż żywności do USA wyniosła 9,8 mln dolarów, a w 2014 roku było to już 398,1 mln dolarów. Oznacza to ponad czterdziestokrotny wzrost sprzedaży w ciągu 15 lat .

Znacząca dynamika wzrostu sprzedaży polskiej żywności do Stanów Zjednoczonych potwierdza to, że amerykański rynek jest atrakcyjny, a bariery prawne nie stanowią, aż tak istotnej blokady utrudniającej dynamikę handlu między partnerami polskimi a amerykańskimi.

Żywność eksportowana do Stanów Zjednoczonych musi w pierwszej kolejności spełniać wymogi polskiego prawa żywnościowego. Pożądane jest posiadanie certyfikatów lub innych dowodów potwierdzających to, iż proces produkcji żywności spełnia wszelkie wymogi prawa krajowego i europejskiego. Ponadto, korzystne dla przedsiębiorcy jest legitymowanie się historią wprowadzania do obrotu żywności, która nie wywołała zatruć lub nie spowodowała innych negatywnych reperkusji zdrowotnych dla konsumentów. Jest to istotne z uwagi na regulacje zawarte w amerykańskiej Ustawie o Żywności, Lekach i Kosmetykach (U.S. Federal Food, Drug oraz Cosmetic Act).

Więcej w numerze kwartalnika Food-Lex 1/2018, dostęp dla prenumeratorów>>