Działanie gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Główny Inspektor Sanitarny opublikował wytyczne przeciwepidemiczne z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników

2. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów.

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.

Szczegóły na stronie GIS:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/

Fotolia_189507737_XL