Dwutlenek tytanu wycofany z żywności w UE. Co dalej?

Dwutlenek tytanu jest białym barwnikiem stosowanym w żywności w Unii Europejskiej jako substancja dodatkowa o symbolu E 171. Oprócz żywności dwutlenek tytanu jest stosowany w kosmetykach, farbach oraz lekach. Dwutlenek tytanu występuje w różnych  formach krystalicznych,  z których najważniejsze to atanaz i rutyl. Jako substancja dodatkowa do żywności ma postać  białego lub lekko zabarwionego proszku nierozpuszczalnego w wodzie  i w rozpuszczalnikach organicznych. Powoli rozpuszcza się w kwasie fluorowodorowym  i w gorącym, stężonym kwasie siarkowym.

Na podstawie oceny ryzyka dokonanej przez EFSA organy zarządzające ryzykiem w odniesieniu do żywności w Unii Europejskiej, czyli Komisja Europejska przy współudziale Państw Członkowskich zdecydowały o  wykreśleniu dwutlenku tytanu z listy substancji dodatkowych dopuszczonych do żywności.

Więcej w kwartalniku "Food-Lex" nr 1/2022 >>


flag