Dopuszczona do stosowania lecytyna owsiana w wyrobach kakaowych i czekoladowych

W dniu 29 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1023 z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania lecytyny owsianej w wyrobach kakaowych i czekoladowych objętych dyrektywą 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Lecytyna owsiana jest frakcjonowanym olejem owsianym, który działa jako emulgator i ułatwia produkcję wyrobów kakaowych i czekoladowych poprzez  zmniejszenie lepkości i granicy plastyczności wyrobów czekoladowych. Umożliwia to łatwe pompowanie roztopionej czekolady podczas przetwarzania. Ponadto lecytyna owsiana zapobiega pojawianiu się na powierzchni produktów wykwitu tłuszczu – szarawego nalotu – podczas przechowywania.

 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ocenił bezpieczeństwo lecytyny owsianej jako dodatku do żywności i w swojej opinii z dnia 10 grudnia 2019 r. i stwierdził, że nie ma zagrożenia co do bezpieczeństwa stosowania lecytyny owsianej jako dodatku do żywności w odniesieniu do proponowanego przez wnioskodawcę stosowania i poziomów stosowania.

 

Lecytyna owsiana uzyskała numer E 322a i może być stosowana w wyrobach kakaowych i czekoladowych (objętych dyrektywą 2000/36/WE) w dawce do 20 000 mg/kg.

 

Rozporządzenie (UE) nr 231/2012 zostało odpowiednio uzupełnione o specyfikację dla lecytyny owsianej E 322a.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1023 wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

 

Fotolia_141787276_M