Debata kwartalnika „Food-Lex” pt. „Funkcjonowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF)”

System ten jest niezwykle ważny zarówno dla producentów żywności, jak i konsumentów, ponieważ pozwala na szybkie i skuteczne reagowanie w sytuacjach incydentów żywnościowych mogących zagrażać bezpieczeństwu konsumentów. Każdy kraj europejski posiada punkt kontaktowy  systemu RASFF, a informacje błyskawicznie przekazywane są do pozostałych punktów w całej UE. Wiedza o strukturze i zasadach funkcjonowania tego sytemu jest więc niezwykle ważna dla producentów żywności. 

Więcej w numerze  kwartalnika "Food-Lex3/2018dostęp dla prenumeratorów>> 


Fotolia_73099134_L