COVID-19 - Zmiana rozp. dot ograniczeń, nakazów i zakazów

Opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zmiany dotyczą:

  • przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej – zakaz zostaje przedłużony do odwołania. Zmiana ta wiąże również m.in. z przedłużeniem obowiązku poddawania się kwarantannie przez osoby przekraczające granicę.
  • rozszerzenia możliwości używania przyłbic – objęto tą możliwością również osoby pracujące w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania publiczne, jeżeli stanowisko pracy jest oddzielone od osób przebywających w urzędzie administracji publicznej lub jednostce organizacyjnej wykonującej zadania publiczne dodatkową przesłoną ochronną.
  • zwolnienia z obowiązku noszenia rękawiczek w obiektach handlowych i usługowych osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osób mających trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
Dz.U.