COVID-19 - Zasłanianie ust i nosa - opublikowana zmiana rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia, obowiązek stosowania zakryć ust i nosa w odniesieniu do zakładów pracy dotyczy miejsc ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy przeznaczonych na potrzeby:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty,
 • szkolnictwa wyższego,
 • nauki,
 • wychowania,
 • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
 • w biurach lub budynkach socjalnych,

z tym, że w tych zakładach ochronę ust i nosa muszą mieć tylko pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów, natomiast pozostali pracownicy wykonujący czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w tych obiektach nie mają takiego obowiązku.

Maseczka