COVID-19 - Pytania i odpowiedzi KE - bezpieczeństwo żywności

Komisja Europejska opublikowała Pytania i Odpowiedzi dotyczące choroby COVID-19 w kontekście bezpieczeństwa żywności, produkcji spożywczej, handlu żywnością, a także postępowania po zakupie produktów spożywczych.

Do pobrania: treść dokumentu w języku angielskim

Do pobrania: treść dokumentu w języku polskim


Komisji Europejska przypomina jednocześnie, iż pomimo dużej skali pandemii, jak dotąd nie zgłoszono żadnych doniesień o przenoszeniu COVID-19 poprzez spożywanie żywności. Dlatego, jak stwierdził Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, nie ma dowodów na to, że żywność stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z COVID-19.
63171c1fd065c9baf4537b7455a59f9b