COVID-19 - Opublikowane rozporządzenie dot. zakazów i nakazów

W dniu 19 kwietnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Treść dokumentu dostępna jest do pobrania>>


Przepis ten określa m.in. zmiany dotychczasowych zasad postępowania w przestrzeni publicznej w związku z epidemią COVID-19.


Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658, 673 i 674).


Fotolia_91368900_M