COVID-19 - Odległość na stanowiskach pracy - zmiana rozporządzenia

W dniu 1/04/2020 opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31/03/2020 ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiana dotyczy m.in. zapisów o obowiązku zachowania odległości na stanowiskach pracy poprzez dopuszczenie odstępstw w zakresie odległości 1,5 m.

 

Obecny zapis jest następujący:

 

„odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.”;


Treść aktu prawnego dostępna jest do pobrania>>


Fotolia_40369703_M