COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Na stronie GIS została zamieszczona polska wersja wytycznych WHO dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w związku z epidemią COVID-19.

Dokument WHO należy stosować biorąc pod uwagę obowiązujące krajowe przepisy, które zawierają bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące np. zachowania dystansu pomiędzy pracownikami w zakładach pracy.

https://www.gov.pl/web/gis/covid-19-i-bezpieczenstwo-zywnosci-wytyczne-dla-przedsiebiorstw-sektora-spozywczego

Fotolia_161499656_XXL