Ceny żywności w praktyce stosowania prawa konkurencji oraz zasad ochrony konsumentów. Zasady ochrony konsumentów. Część II

Prawo ochrony konsumentów ma za cel ochronę zdrowia konsumentów, ich bezpieczeństwa, interesów ekonomicznych oraz zapewnienia konsumentom odpowiedniej informacji i edukacji.

Cele te realizowane są przez ustanawianie konkretnych norm prawnych oraz ich egzekwowanie w drodze przymusu państwowego. Zakres regulacji prawa ochrony konsumentów jest coraz bardziej szczegółowy, a nowe przepisy stanowią odpowiedź na nieustające zmiany w życiu gospodarczym oraz na nagminność niektórych nieuczciwych działań przedsiębiorców. Jedną z najistotniejszych kwestii w stosunkach przedsiębiorca–konsument jest cena produktu.

Polecamy artykuł pt. "Ceny żywności w praktyce stosowania prawa konkurencji oraz zasad ochrony konsumentów. Zasady ochrony konsumentów. Część II", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Dorota Malgin, Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Malgin.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 4/2022>> 


8384067_orig