Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności (CPRSŻ)

Centrum zostało utworzone przy Polskiej Federacji Producentów Żywności w celu szybkiego, niezależnego i bezstronnego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących żywności.

Centrum jest pierwszym prywatnym podmiotem uprawnionym do polubownego rozwiązywaniu sporów dotyczących jakości handlowej produktów spożywczych, sporów wynikających z organizowanych konkursów i loterii promocyjnych, oraz szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem związanej z produktami żywnościowymi.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_56187196_L