Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów rolno-spożywczych

1 stycznia 2022 r. Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów rolno spożywczych z wybranych państw, w tym Polski.

Zakaz, który ma obowiązywać przez 6 miesięcy, obejmie m.in. następujące towary:

  • mięso wołowe,
  • mięso wieprzowe,
  • mięso i produkty drobiowe,
  • podroby, tłuszcze, kiełbasy,
  • mięso solone, suszone i wędzone,
  • mączka mięsna,
  • mleko i produkcja mleczarska,
  • warzywa, owoce, orzechy,
  • wyroby cukiernicze, sól.

Z zakazu importu wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem jego obowiązywania, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji „krytycznego importu”. Przewidziana jest także procedura uzyskiwania kwot na towary objęte embargiem, jeśli będą one potrzebne na rynku białoruskim. Jednocześnie strona białoruska zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy towarów, których dotyczy zakaz importu.


Zakaz importu będzie dotyczyć towarów pochodzących z państw członkowskich UE, a także USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry i Szwajcarii.


Wykaz wszystkich produktów objętych zakazem znajduje się w załączniku 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z 6 grudnia 2021 r. nr 700 ws. zastosowania specjalnych środków wobec poszczególnych rodzajów towarów.


Źródło: MRiRW


58ad4f3c-afda-4fbe-9444-a19b4e921909