Bezpłatne webinarium Ministerstwa Finansów na temat Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) - 27 listopada br.

Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorstw, które będą sporządzały sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Webinarium odbędzie się 27 listopada br. i jest bezpłatne.


Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszają na webinarium, podczas którego zostaną omówione nowe standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju obowiązujące w UE (ESRS):


Webinarium jest skierowane w szczególności do przedsiębiorstw, które będą sporządzały sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).


Podczas webinarium zostanie szczegółowo przedstawiony pierwszy zestaw ESRS, tj. standardy przekrojowe ESRS 1 i ESRS 2, standardy dotyczące kwestii środowiskowych ESRS E1-E5, standard z zakresu ładu korporacyjnego ESRS G1 oraz standardy dotyczące kwestii społecznych ESRSR S1-S4.


Szczegóły o webinarium w zakładce strony MF.


Źródło: Ministerstwo Finansów