Badania opinii konsumentów jako dowód w procesach sądowych w branży spożywczej

Spory sądowe w branży spożywczej dotyczą najczęściej rozmytych pojęć i definicji, co generuje dużą niepewność i ryzyko prawne po stronie producentów środków spożywczych.

W celu ograniczenia tego ryzyka powszechną praktyką procesową jest załączanie do pism procesowych przeprowadzonych badań opinii konsumenckich w celu wykazania, że zakwestionowana praktyka nie może wprowadzać w błąd. Zazwyczaj wnioskuje się również o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu badania rynku, opinii i zachowań konsumenckich albo właściwego instytutu naukowo-badawczego.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex" 3/2016dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_67198464_M