Audyt Komisji Europejskiej w Polsce w zakresie pozostałości i zanieczyszczeń

W dniu 31 stycznia 2023 r. rozpoczął się audyt KE w zakresie pozostałości i zanieczyszczeń chemicznych w żywych zwierzętach i w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Audyt potrwa do 10 lutego 2023 r. odbywać się będzie częściowo w formule zdalnej, częściowo w formule fizycznych wizyt w kilku województwach.

Podczas audytu analizowane będą zasady tworzenia krajowego monitoringu pozostałości i jego wykonania w tym prawidłowość pobierania próbek oraz analizy otrzymanych wyników badań.

Zbierane będą także doświadczenia praktyczne, przydatne do oceny rozwiązań europejskich.

Po zakończeniu misji audytorzy przygotują projekt raportu, strona polska będzie miała możliwość odniesienia się do ustaleń audytu i rekomendacji, a następnie opracowany zostanie raport końcowy, który ostatecznie zostanie opublikowany na stronach internetowych Komisji Europejskiej.

Źródło: GIW

Fotolia_68651273_L