Aspekty prawne związane z „free sale certificate” dla suplementów diety i FSMP

Certyfikat wolnej sprzedaży” (ang. „free sale certificate”) potwierdzający zgodność produktu z polskimi i unijnymi przepisami często wymagany jest przez zagranicznych partnerów biznesowych spoza Unii Europejskiej w odniesieniu do środków spożywczych, w tym w szczególności suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Wynika to w większości przypadków z wymogów prawa lokalnego, w tym procedury rejestracji lub notyfikacji takich produktów do właściwych organów państwa trzeciego. Uzyskanie certyfikatu może mieć także wpływ na aspekty celne dla kontrahenta w innym kraju.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2021, dostęp dla prenumeratorów>>  


003730photo