Aspekty prawne stosowania aromatów do żywności. Część I

Stosowanie aromatów do żywności w Unii Europejskiej jest uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. U. L 354/34 z 31.12.2008 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008  podaje ogólne  warunki stosowania aromatów w żywności. Mogą być one stosowane tylko wtedy, gdy:

a)     zgodnie z dostępnymi informacjami naukowymi nie zagrażają zdrowiu konsumentów; oraz

b)     ich stosowanie nie skutkuje wprowadzeniem konsumenta w błąd.

Dodatek aromatu może okazać się niezbędny dla przywrócenia żywności aromatu  utraconego w procesie technologicznym, np. w przypadku przetworów owocowych (wsady do jogurtów) czy  koncentratów obiadowych. Aromat może też nadać nowe, pożądane cechy produktowi np. kawa o smaku waniliowym, herbata o smaku truskawkowym.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2020, dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_68408629_L