Apel związków pracodawców i organizacji branżowych do posłanek i posłów na Sejm IX kadencji

Szanowni Państwo,

 

w imieniu organizacji zrzeszających pracodawców zatrudniających w całej Polsce 100 tys. osób:  producentów i przetwórców żywności, skupiających setki przedsiębiorstw: małych, średnich i dużych, których znaczenie dla polskiej gospodarki i wszystkich Polaków jest dziś strategiczne, zwracamy się z o podtrzymanie uchwały Senatu, tj. o odrzucenie Ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów, która spowoduje drastyczne zwiększenie obciążeń finansowych i administracyjnych przedsiębiorstw polskiej branży napojowej.

Stoimy na stanowisku, że odrzucona przez Senat RP Ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów stanowi jaskrawy przykład tego typu rozwiązań legislacyjnych, które nie powinny być w ogóle uchwalone i wdrożone w obecnej formie i czasie.

Przyjęcie ww. ustawy oznacza obciążenie przedsiębiorców podatkiem, którego wysokość jest nieadekwatna do siły nabywczej polskich konsumentów i sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Dla większości przedsiębiorców, w tym szczególnie małych i średnich, podatek ten będzie oznaczał praktycznie 100% wzrost kosztów i konieczność zapłacenia podatku w rzeczywistości obrotowego, pomimo braku dochodów ze sprzedaży produktu.

Głosowanie za przyjęciem tej ustawy oznacza zatem świadome skazanie dużej ilości firm, szczególnie małych i średnich z branży napojowej na bankructwo, zaś pracowników na długotrwałe bezrobocie.

Prognozujemy, że połączenie skutków szybko rozszerzającej się pandemii COVID19 z tak drastycznym wzrostem obciążeń finansowych jakie powoduje ww. ustawa może doprowadzić do utraty około 40 tys. miejsc pracy w całym łańcuchu produkcji napojów od rolników (producenci surowca), poprzez zaopatrzenie (opakowania), producentów napojów, dystrybucji (transport i magazynowanie) oraz sprzedaży napojów (przedstawiciele handlowi). Będzie oznaczało to nieunikniony dramat tysięcy polskich rodzin, pogłębiony i tak już trudną sytuacją na rynku pracy.

Zwracamy uwagę, że ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów została opracowana w sposób pośpieszny, bez wymaganej prawem oceny skutków regulacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera szereg błędów i luk, które wywołają chaos w łańcuchu produkcji i dostaw całej branży napojowej. Wprowadza obciążenia i sposób ich poboru niemożliwy do realizacji przez przedsiębiorców w normalnych warunkach, nie mówiąc o obecnym kryzysie, którego czas trwania i skutki trudne są do przewidzenia.

Wyżej wymienionych problemów w żaden sposób nie rozwiąże wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2021 r. Stoimy na stanowisku, że wszelkie działania dotyczące nowych obciążeń dla przedsiębiorców nie powinny być rozważane wcześniej niż za 2 lata i to dopiero po rzetelnej ocenie kondycji branży i ocenie skutków ewentualnej regulacji.

W związku z powyższym apelujemy o podtrzymanie uchwały Senatu, tj. o odrzucenie Ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

 

 

Z poważaniem

 

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny/Wiceprezes Zarządu

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Cezary Kaźmierczak, Prezes

Konfederacja Lewiatan

Maciej Witucki, Prezydent

Federacja Gospodarki Żywnościowej RP

Andrzej Kuczyński, Dyrektor Generalny

Związek Producentów Cukru

Michał Gawryszczak, Dyrektor Biura

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Julian Pawlak, Prezes

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny