Apel 9 organizacji o wydłużenie terminu konsultacji projektu ustawy wdrażającej model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

9 organizacji wystąpiło do Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie wydłużenia o 10 dni roboczych terminu konsultacji projektu ustawy wdrażającej model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta ze względu na kompleksowość nowych zapisów oraz okres urlopowy.

ROPapel
ROPapel2