Alkaloidy pirolizydynowe - najwyższe dopuszczalne poziomy - opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej

14 grudnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych.

Przepis dotyczy herbat, herbatek ziołowych, herbat aromatyzowanych, suplementów diety, ziół.


Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2022 r., a wejdzie w życie 3 stycznia 2021 r.

Środki spożywcze wymienione w załączniku do rozporządzenia, które zostaną zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 lipca 2022 r., mogą pozostać w obrocie do dnia 31 grudnia 2023 r.


Herbata