Aktualny stan prawny w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Korzystanie z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest co do zasady dobrowolne. Powyższe oznacza, iż zarówno przedsiębiorca, jak i konsument wyłącznie z własnej woli biorą udział w tego rodzaju procedurze. Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi na to zgody, nie będzie możliwości skorzystania z postepowania ADR. Nadto postępowanie ADR nie powinno zamykać stronom drogi sądowej.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex3/2017dostęp dla prenumeratorów>>


Fotolia_56187196_L