Aktualne prace normalizacyjne nad żywnością przeznaczoną dla starszych niemowląt i małych dzieci

W 2019 r. roku w Dusseldorfie (Niemcy) odbyła się już 41. sesja Komitetu KKŻ FAO/WHO do spraw Żywienia oraz Żywności Przeznaczonej do Specjalnych Celów Żywieniowych.

Liczne grono przedstawicieli reprezentujących stronę rządową, świat nauki, a także przedsiębiorców z całego świata, pracowało m.in. nad:

§  rewizją normy na preparaty przeznaczone do dalszego żywienia starszych niemowląt oraz małych dzieci (CXS 156-1987),

§  wytycznymi dla żywności „terapeutycznej” gotowej do spożycia,

§  referencyjnymi wartościami spożycia dla preparatów przeznaczonych dla starszych niemowląt i małych dzieci,

§  mechanizmem stosowania substancji dodatkowych pod kątem uzasadnienia technologicznego w preparatach do początkowego żywienia niemowląt oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2020, dostęp dla prenumeratorów>>

516591064-H