Aktualne działania Komisji Kodeksu żywnościowego w zakresie znakowania żywności

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, w tym konieczności prowadzenia posiedzeń w formie wideokonferencji, ostatnia sesja Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO do spraw Znakowania Żywności okazała się bardzo owocna.

Zakończono prace nad dwoma istotnymi dokumentami dotyczącymi znakowania żywności, a w grudniu 2021 roku Komisja zatwierdziła ostatecznie wypracowane teksty.

Są to:

  • Ogólna norma dla znakowania niedetalicznych opakowań żywności (CXS 346-2021)
    Nowa norma ma na celu ułatwienie przyjęcia przez państwa członkowskie zharmonizowanego sposobu znakowania żywności nieprzeznaczonej dla konsumenta finalnego. Obejmuje również dokumenty towarzyszące oraz przekazywane za pomocą innych środków, w tym korespondencji elektronicznej.
  • Wytyczne dla znakowania wartością odżywczą na froncie opakowania (FOPNL)
    Wytyczne stanowią pomoc dla państw członkowskich w opracowaniu narzędzia ułatwiającego konsumentom zrozumienie odżywczej wartości produktów, umieszczonego jako dodatkowe oznaczenie na froncie opakowania.
Polecamy artykuł opracowany przez Magdalenę Kowalską, główną specjalistkę w Biurze Współpracy Międzynarodowej GIJHARS.

Zapraszamy do lektury kwartalnika Food-Lex 2/2022: http://www.food-lex.pl/

2580787