Aktualizacja wytycznych naukowo-technicznych EFSA na temat przygotowania i prezentacji wniosku dotyczącego oświadczenia zdrowotnego

W wytycznych podkreślono, że będą one aktualizowane w świetle doświadczeń zdobywanych przez EFSA podczas dokonywania ocen oświadczeń zdrowotnych. Pierwsza aktualizacja dokumentu została dokonana w 2011 roku i dotyczyła nie tylko oświadczeń zdrowotnych z artykułu 14, ale również oświadczeń z artykułu 13 ust. 5 opierających się na nowo opracowanych dowodach naukowych i/lub zawierających wniosek o ochronę własności danych.

Kolejna aktualizacja wytycznych została dokonana w 2017 roku w oparciu o nowe doświadczenia uzyskane przez EFSA. Urząd zauważył potrzebę dostosowania istniejących wytycznych do postępu naukowo-technicznego oraz uwzględnienia wniosków wyciągniętych ze współpracy ze stronami zainteresowanymi włączając w to spotkania techniczne. 


Więcej w
numerze kwartalnika "Food-Lex
3/2017dostęp dla prenumeratorów>>


Fotolia_123525538_L