Akademia Prawa Żywnościowego 2023

W dniach 17-18 maja 2023 r. odbyła się dwudniowa Akademia Prawa Żywnościowego zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem Akademii Prawa Żywnościowego było Bureau Veritas Certification.

Wydarzenie otworzył Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP, zaś Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP prowadziła konferencję moderując po każdej z prezentacji sesje pytań i odpowiedzi.

 

Pierwszą wystąpienie pt. „Oświadczenia środowiskowe w branży spożywczej” przedstawił Michał Tracz, Partner w kancelarii prawnej KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. W trakcie wystąpienia Prelegent podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat oświadczeń środowiskowych w branży spożywczej szczegółowo omawiając aktualną sytuację prawną, a także spodziewane zmiany prawne.

 

Następnie dr Justyna Nowak, radca prawny w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński omówiła temat "Jakość i bezpieczeństwo żywności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE”, dokonując przeglądu orzecznictwa TS dotyczącego kwestii jakości i bezpieczeństwa żywności z ostatnich lat. Ekspertka omówiła orzeczenia z podziałem na analizowane zagadnienia i rodzaje środków spożywczych, których dotyczą, a także wskazała najważniejsze konsekwencje wydanych orzeczeń dla przedsiębiorców.

 

Kolejne zagadnienie pt. „Klasyfikacja środków spożywczych pod kątem stosowania substancji dodatkowych oraz aktualne problemy interpretacyjne związane z dodatkami do żywności” omówiła Joanna Gajda-Wyrębek, kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH-PIB. Ekspertka wyjaśniła, czy w każdym przypadku jest potrzebna klasyfikacja produktu, jakie są konsekwencje niewłaściwej klasyfikacji środków spożywczych, a także jak należy prawidłowo klasyfikować produkty wegetariańskie. Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość zapoznania się z zagadnieniem oświadczeń żywieniowych w kontekście stosowania dodatków do żywności.

 

Jacek Myszko oraz Martyna Jakubiak z Kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak omówili ostatnią prezentację pierwszego dnia Akademii i odnieśli się do wybranych aspektów prawnych z zakresu odpowiedzialności producenta za bezpieczeństwo żywności.

 

Drugi dzień konferencji otworzyła dr inż. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB przedstawiając zagadnienie „Maksymalne poziomy witamin i składników mineralnych oraz innych substancji w żywności”. Dzięki prezentacji uczestnicy Akademii dowiedzieli się o trwających pracach regulacyjnych zarówno na szczeblu krajowymi, jak i unijnym.

 

Następnie Joanna Krakowiak, radca prawny kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k. odniosła się do zmian w regulacjach dotyczących suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Prelegentka wyjaśniła, jak prawidłowo powinno przebiegać postępowanie przed GIS (notyfikacje, postępowania wyjaśniające), a także jakich regulacji muszą przestrzegać przedsiębiorcy z zakresu reklamy i promocji suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Ekspertka oceniła wpływ nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia na branżę oraz przedstawiła stan prac legislacyjnych w tym zakresie.

 

Kolejna prelegentka, Jowita Prokop, Associate w kancelarii Eversheds Sutherland Poland omówiła zagadnienie "Zmniejszenie pestycydów w żywności. Nowa propozycja Komisji Europejskiej i jej wpływ na branżę spożywczą" podkreślają szczegółowo przepisy dotyczące konieczności zmniejszenia użycia pestycydów do 2030 r. oraz prawidłowego użycia i przechowywania środków ochrony roślin. W trakcie wystąpienia słuchacze Akademii mogli dowiedzieć się o przewidywanych zmianach rozporządzenia nr 396/2005 oraz innych zmianach zawartych w propozycji rozporządzenia ws. zrównoważonego użycia środków ochrony roślin i zmiany rozporządzenia nr 2021/2115.

 

Artur Kosecki, kierownik Produktu Rolnictwo Ekologiczne, specjalista Branży Agri, Bureau Veritas Polska - zarządzanie jakością omówił temat "Ekologiczny, czyli jaki? O wymaganiach certyfikacyjnych dla przetwórców i wprowadzających produkty ekologiczne na rynek", w trakcie którego szczegółowo wyjaśnił, o co musi zadbać przetwórca, aby móc wyprodukować żywność „EKO”.

 

Ostatnią prezentację Akademii pt. „Nowe ryzyka w żywności – surowcowe i opakowaniowe – przegląd oraz przeciwdziałanie” omówiła Romualda Dolińska, kierownik Działu Konsultacyjno-Prawnego Silliker Polska. Ekspertka dokonała przeglądu aktualnego stanu prawnego i przewidywanych zmian w zakresie zanieczyszczeń procesowych w żywności. Ponadto, odniosła się do PFAS jak szczególnego rodzaju zanieczyszczeń żywności, a także podzieliła się swoją oceną w kontekście materiałów opakowaniowych jako ochrony i potencjalnego źródła zanieczyszczeń.

 

Patroni konferencji:

  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  • Związek Polskich Przetwórców Mleka
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Związek POLSKIE MIĘSO

 

akademia_2023-1