ABC prawa żywnościowego - Prawo żywnościowe w systemie źródeł prawa

Prawo żywnościowe jest jedną z nowych dziedzin prawa, wyodrębnioną w oparciu o dwa kryteria, tj.

(1) przedmiot, obejmujący regulację stosunków społecznych związanych z wszystkimi etapami produkcji, wytwarzania i dystrybucji żywności, oraz

(2) cele tj. ochronę życia i zdrowia człowieka i interesów ekonomicznych konsumenta, w tym rzetelności obrotu, przy uwzględnieniu ochrony środowiska i zdrowia oraz dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin.

Obecność tego nowego działu prawa polega na tym, że pewne elementy porządku prawnego są interpretowane i stosowane wedle pewnych wspólnych zasad i pojęć.

Prawo żywnościowe jest jednak przede wszystkim częścią systemu prawa, co powoduje iż omówienie problematyki tej dziedziny prawa wymaga w pierwszej kolejności przedstawienia kilku zagadnień o charakterze ogólnym. 

Więcej w numerze 2/2015 kwartalnika Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty!

Fotolia_71563655_M