„Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała”, jako szczególna kategoria żywności przeznaczonej do stosowania w dietach o ograniczonej zawartości energetycznej w celu redukcji masy ciała

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę do kontroli masy ciała stanowią obecnie jeden z rodzajów żywności podlegających szczególnej regulacji prawnej. Żywność ta zaliczana do grupy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, do której zalicza się także żywność specjalnego przeznaczenia medycznego czy żywność przeznaczoną dla niemowląt i małych dzieci.

W przypadku żywności przeznaczonej do stosowania w dietach o ograniczonej zawartości energetycznej w celu redukcji masy ciała, na przestrzeni lat pewnym zmianom ulegały sformułowania używane na określenie tego rodzaju żywności i zakres regulacji.

Przepisy pozostawiają podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze swobodę decydowania o szczegółowym składzie środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2019, dostęp dla prenumeratorów>>


eating-disorders-statistics-among-female-students-in-uae