„Prawo podatkowe - nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2022 r.”

W dniu 29 marca 2022 r. odbyła się konferencja „Prawo podatkowe - nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2022 r.” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Kancelaria SSW Pragmatic Solutions.

Pierwszą prezentację pt. „Krajowy system e-faktur z perspektywy resortu finansów” wygłosiła Anna Mytyk, zastępca dyrektora w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. W trakcie wystąpienia Prelegentka poinformowała o trwających pracach w Ministerstwie Finansów nad koncepcją docelowego, obligatoryjnego systemu KSeF. Założeniem jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjłay KSeF w fakturowaniu – docelowo objęcie podatników obowiązkiem wystawienia faktur ustruktyrozwanych, zasadniczo w dokumentowaniu transakcji.

 

Kolejne zagadnienie pt. „Krajowy system e-faktur (KSeF): wyzwanie dla podatników” przedstawił Zbigniew Makowski – doradca podatkowy w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions. W swoim wystąpieniu Prelegent przypomniał czym jest i czemu ma służyć KSeF, a także jakie są jego funkcjonalności. Ponadto, zostały omówione schemat i struktura faktury ustrukturyzowanej oraz zostało wyjaśnione, jak należy przeprowadzić zmianę praktyki fakturowania i wdrożenie KSeF.

 

Następnie Alicja Sarna – doradca podatkowy w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions omówiła temat „Kontrola podatkowa w firmie – ryzyka i sposoby ich minimalizacji”. W trakcie prezentacji zostały przywołane przepisy

Ordynacji podatkowej oraz wyjaśnione zostało, jak wszczynana jest i przebiega kontrola podatkowa i celno-skarbowa. Prelegentka zwróciła uwagę na prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych, a także odniosła się do kwestii odwołania od otrzymanej decyzji.

 

Prezentację „Pośrednie transakcje z rajami podatkowymi – każdy powinien się przygotować do cen transferowych” omówił Aleksy Miarkowski, doradca podatkowy, partner w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Prelegent wyjaśnił których podatników dotyczy obowiązek weryfikacji kontrahentów oraz obowiązek udokumentowania transakcji. Dzięki prezentacji słuchacze zapoznali się z praktycznymi sposobami weryfikacji kontrahentów oraz rozwiązaniami opracowanymi przez SSW Pragmatic Solutions.


Ostatnią prezentację pt. „Grupy VAT: nowe, atrakcyjne rozwiązanie w VAT” przedstawił Robert Jaszczuk, partner w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions. W trakcie wystąpienia Prelegent podkreślił, iż istotną zmianą wchodzącą wżycie razem z pakietem Polski Ład, jest umożliwienie podatnikom grupowania się w tzw. Grupy VAT oraz wyjaśnił, kto może skorzystać z tego rozwiązania. Uczestnicy konferencji zapoznali się z warunkami zawiązania Grupy VAT, a także z korzyściami z podjęcia takiej Grupy.

 

Konferencję prowadziła mecenas Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.


Prawo_podatkowe-1