„Poznaj Dobrą Żywność” – zmiana trybu postępowania

Zmiana ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wprowadziła możliwość umieszczania znaku jakości „Poznaj Dobrą Żywność” bez konieczności uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na niektórych produktach.

Dotyczy to artykułów rolno spożywczych wytwarzanych w ramach: 

  • krajowych systemów jakości (Jakość Tradycja, System Quality Meat Program - QMP, System Jakości Wieprzowiny - PQS, System Gwarantowanej Jakości Żywności - QAFP);
  • systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
  • systemu rolnictwa ekologicznego.

Pozostałe produkty charakteryzujące się specyficznymi cechami lub wymaganiami jakości handlowej mogą być wyróżnione znakiem jakości PDŻ po uzyskaniu decyzji Ministra.

Producenci decydując się na umieszczenie w oznakowaniu swoich wyrobów znaku jakości „Poznaj Dobrą Żywność” powinni posiadać stosowne dokumenty potwierdzające prawo do posługiwania się danym znakiem (np. decyzję Ministra, certyfikat rolnictwa ekologicznego czy certyfikat wydany przez kapitułę znaku „Jakość Tradycja”).

Źródło: IJHARS