„Od pola do stołu”. Nowa strategia Komisji Europejskiej

20 maja 2020 roku Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwaną przez podmioty prowadzące działalność w sektorze spożywczym Strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Opublikowana Strategia jest kluczowym elementem europejskiego porozumienia w sprawie ochrony środowiska, które określa w jaki sposób do 2050 roku uczynić Europę pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Głównymi celami wskazanymi w Strategii są:

  • ograniczenia stosowania i produkcji pestycydów oraz nadmiernego nawożenia roślin,
  • wzmocnienie pozycji rynkowej rolnictwa ekologicznego,
  • poprawa dobrostanu zwierząt,
  • przyczynienie się do zmiany nawyków żywieniowych ludzi (w tym przede wszystkim zmiana wzorców konsumpcji oraz ograniczenie marnotrawienia żywności).

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 

299803-P7FMRM-367