„Liczenie i redukcja śladu węglowego nowym wymiarem konkurencyjności przedsiębiorstw sektora przetwórstwa spożywczego” - relacja z webinarium

Dlaczego temat śladu węglowego firmy to temat strategiczny, który znacząco wpłynie na prowadzenie biznesu? Dlaczego już dziś warto i trzeba liczyć ślad węglowy, jak się do tego zabrać, co zrobić z wynikami obliczeń i gdzie się spodziewać wyzwań - te zagadnienia poruszyli eksperci Fundacji Climate Strategies Poland (CSP) w trakcie webinarium zorganizowanego we współpracy z Polską Federacją Producentów Żywności Związkiem Pracodawców (PFPŻ ZP) i kwartalnikiem „Food-Lex” w dniu 28 stycznia 2022 r.

5120

Po dokonaniu wprowadzenia do konferencji przez wiceprezesa, dyrektora generalnego PFPŻ ZP Andrzeja Gantnera oraz przez doradcę Fundacji CSP ds. współpracy z sektorem spożywczym Przemka Pohrybieniuka dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska z Zarządu Climate Strategies Poland przedstawiła uczestnikom webinarium Fundację Climate Strategies Poland, która na co dzień liczy ślad węglowy organizacji, produktów i usług, wspiera firmy w budowaniu strategii redukcji emisji i komunikacji klimatycznej, prowadzi działania edukacyjne. Ponadto, Ekspertka omówiła rolę firm w dekarbonizacji gospodarki i redukcji emisji COzwracając uwagę na istotność tego zagadnienia dla polskich przedsiębiorców.

 

Agnieszka Liszka

dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska


Następnie Łukasz Dobrowolski, dyrektor odpowiedzialny za Strategie Klimatyczne i Rynek Energii w CSP wyjaśnił dlaczego ślad węglowy firmy staje się istotnym wymiarem przewagi albo słabości konkurencyjnej oraz podkreślił, że ze względu na presję wynikającą z nadchodzących regulacji, oczekiwania od sieci handlowych oraz zmieniające się trendy konsumenckie, firmy, które do tej pory nie były aktywne w tym obszarze, powinny rozważyć podjęcie zdecydowanych działań. Ekspert dokonał przeglądu celów i ram prawnych unijnej polityki klimatycznej oraz podsumował ślad węglowy wregulacjach, raportowaniu korporacyjnym i w relacjach z instytucjami finansowymi, a także w łańcuchach dostaw i w relacjach z klientami. 


Lukasz Dobrowolski

Łukasz Dobrowolski


Aleksandra Drewko, wiodąca ekspertka CSP w obszarze obliczania śladu węglowego omówiła kolejną prezentację na temat podstaw metodologicznych liczenia śladu węglowego. W trakcie swojego wystąpienia Prelegentka przywołała definicję śladu węglowego, zdefiniowała zakresy 1, 2 i 3 śladu węglowego wraz z kategoriami zakresu 3 oraz przywołała intersujące studia przypadku dotyczące struktury śladu węglowego. Dzięki prezentacji uczestnicy webinarium zapoznali się także ze standardami i typowym procesem mierzenia śladu węglowego.

 

Aleksandra Drewko

Aleksandra Drewko


W kolejnej części Łukasz Dobrowolski, dyrektor odpowiedzialny za Strategie Klimatyczne i Rynek Energii w CSP omówił kolejny aspekt - obszary konkurencji w zakresie śladu węglowego - ryzyka i szanse, wpływ na przychody i koszty firm. Podczas prezentacji Ekspert odniósł się do najlepszych praktyk i wysokiej konkurencyjności w zakresie śladu węglowego. Ponadto Prelegent podał przykłady najlepszych praktyk w zakresie wyznaczania celów i uzyskiwania redukcji śladu węglowy w firmach branży spożywczej oraz omówił mapę drogową dla firm w zakresie śladu węglowego i budowania konkurencyjności klimatycznej.

 

Webinarium zamknęła sesja pytań i odpowiedzi, a uczestnicy webinarium zostali zachęceni do zapoznania się z raportem przygotowanym przez Fundację Climate Strategies Poland pt.: „Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm”, który dostępny jest na stronie https://konkurencyjnoscklimatyczna.pl


Przemek Pohrybieniuk

 Przemek Pohrybieniuk