14 grudnia br. - "Okrągły stół" PARP

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu z cyklu „Okrągły stół” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dn. 14 grudnia br. w godz. 10:00-12:20, w trakcie którego zaprezentowane zostaną wyniki pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami przedstawiciele PARP dyskutować będą w szczególności nt.:

  • zapotrzebowania na zawody rzemieślnicze oraz stanowiska związane z innowacyjnością i R&D
  • przygotowania systemu edukacji na nowe wyzwania
  • wpływu trendów gospodarczych, technologicznych i społecznych na branżę
  • scenariuszy rozwoju branży. 

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą żywności wysokiej jakości.

Spotkanie podzielone na 2 bloki:

  • Blok I: Zapotrzebowanie na stanowiska i zawody – czy system edukacji i branża sprosta wyzwaniom?
  • Blok II: Największe wyzwania – co czeka branżę żywności wysokiej jakości?

organizowane jest we współpracy z PFPŻ ZP i Sektorową Radą ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program wydarzenia są dostępne na stronie internetowej PARP>>


iStock-1177395829 [Converted]